Lataa Lahtivajan-OmaValvontaSuunnitelma tästä (word tiedosto .docx)

Tai lue suunnitelma alta:

 

OMAVALVONTASUUNNITELMA

Kiimingin Erämiehet Ry

 

Tekijät: Hannu ja Liisa Puirava

17.1.2019

Päivitetty: 19.1.2020

 

 

1 OMAVALVONNAN YHTEYSTIEDOT

 

Kiimingin Erämiehet Ry, Y-tunnus 0186120—8. Osoite: Reposeläntie 435, 90900 Kiiminki

Vastuuhenkilöt: Hannu Puirava p. 0405814807, Jaakko Korpua p. 0503138906

 

2 OMAVALVONNAN TARKOITUS

 

Varmistaa riistalihan turvallisuus ja laatu estämällä taudinaiheuttajabakteereiden pääsy eläinten taljoista, suolistosta, maaperästä tai ympäristöstä lihaan sekä estämällä taudinaiheuttajabakteereiden ja pilaajamikrobien lisääntyminen lihassa.

 

3 YLEISKUVAUS LAHTIVAJASTA

 

Lahtivajassa tehdään hirvieläinten nylkeminen, teurastus ja lihan leikkaaminen. Metsästyskauden aikana lahtivajalla käsitellään noin 30-60 hirveä riippuen pyyntilupien määrästä. Lattia on sementistä valettu ja siinä on lattiakaivot. Seinät ovat peltiä ja pöytäpinnat  ruostumatonta terästä. Lihan leikkaus tapahtuu muovisten leikkuualustojen päällä. Lahtivajalla on tehokas loisteputkivalaistus. Vähittäismyyntiin vajalta toimitetaan lihaa ruhoittain. Lisäksi maanomistajille annetaan peijaslihaosuuksia.

 

4 TOIMINTA-AIKA

 

Toiminta-aika lahtivajalla on ympärivuotinen, painottuen kuitenkin hirvenpyyntiaikaan eli lokakuun toisesta lauantaista tammikuun puolen väliin.

 

5 POHJAKUVA

 

Yksinkertaistettu pohjakuva lahtivajasta, jossa on merkittynä vesipisteet. Alla olevassa kuvassa on nuolilla merkitty riistan käsittelyvaiheet, sekä henkilökunnan kulkureitit.

 

6 LAHTIVAJASSA TYÖSKENTELEVÄT HENKILÖT

 

Kiimingin Erämiehet Ry:n hirvenmetsästykseen osallistuvat kuuluvat. Lisäksi lahtivajaa vuokrataan ulkopuolisille metsästysseuroille ja Kiimingin-Ylikiimingin riistahoitoyhdistyksen SRVA-porukalle.

 

7 KOULUTUS JA VAATIMUKSET

 

Vaatimukset riistan teurastukseen osallistuvien metsästäjien hygieniaosaamisesta vaihtelevat sen mukaan, miten ja minne riista on tarkoitus toimittaa. Vastuu kaikissa tapauksissa on riistaa luovuttavalla metsästäjällä. Metsästäjillä on mahdollista hankkia alan osaamista erilaisilla elintarvikealan hygieniaosaamisenkursseilla sekä metsästäjille suunnatuilla hygieniakoulutuksilla. Kiimingin Erämiehet Ry:n jäsenistä usea henkilö on käynyt metsästäjien terveys ja – hygieniakoulutuksen sekä suorittanut hygieniapassin. Jokaisesta seuran hirviporukasta löytyy edellä mainitun koulutuksen suorittaneita. Lisäksi kaksi seuran jäsentä ovat suorittaneet koulutuksen, joka oikeuttaa heidät antamaan arvion riistaeläimen terveydestä ilman, että eläinlääkäriä tarvitsee kutsua paikalle. Koulutuksen saaneet henkilöt ovat myös tiedossa Eviran järjestelmissä.

 

8 LAHTIVAJAN HYGIENIA

 

8.1 Henkilökohtainen hygienia

 

Metsästysseuralla on kertakäyttöhanskoja käytettävissä. Käsien pesu tapahtuu vesipisteellä aina työn alussa ja työn aikana tarvittaessa. Suojavarusteet päällä ei saa käydä välillä pihalla, vaan pihalla käynnin jälkeen täytyy ottaa uudet ja puhtaat suojavarusteet käyttöön. Metsästäjällä ei saa olla märkiviä haavoja, sormuksia, lävistyksiä ja hänellä täytyy olla kynnet kunnossa. Jos metsästäjällä on märkiviä haavoja, vatsatautia tai flunssaa, ei hän saa työskennellä lahtivajalla.

 

8.2 Teurastushygienia

 

Välineiden puhtaudesta huolehditaan käyttämällä puhdistamiseen kuumaa vettä, puhdistamiseen tarkoitettuja pesuaineita- sekä välineitä. Likainen ja puhdas puoli on erotettu. Raja kulkee nylkemisessä. Tämä edellyttää myös toimintojen ajallista erottamista. Teurastusta ei tehdä samaan aikaan kuin lihaa leikataan. Tilat pitää pestä ja välineet desinfioida. Erillinen lihan käsittelyhuone on parempi ratkaisu, sillä puhtaana pitäminen on helpompaa, kuten Kiimingin Erämiehet Ry:n lahtivajalla asia on toteutettu. Näkyvä lika poistetaan. Vettä saa käyttää vain vatsa- ja rintaontelon sisäpintojen puhdistamiseen tarvittaessa. Ampumisesta aiheutuneet verihyytymät poistetaan veitsellä. Lihaa pitää veistää viisi senttiä hyytymä kohdan ympäriltä.

 

8.3 Lihan leikkaamisen hygienia

 

Aina lihaa leikattaessa käytetään suojakäsineitä. Välineet eli veitset ja sahat yms. sekä työpinnat ja leikkuulaudat tulee pestä ennen ja jälkeen käytön. Teurastustilaa ei käytetä koskaan leikkuutilana, sillä tilassa ei saa yhtä aikaa olla nylkemättömiä tai teurastusta vailla olevia eläimiä. Lisäksi tilat ja työvälineet pitää olla puhdistettuna ennen kuin teurastustilaa voidaan käyttää lihan leikkaus tilana. 

 

9 TILOJEN LÄMPÖTILAT

 

Lahtivajan kylmähuone jäähdytetään koneellisesti. Lämpötilaa valvotaan ja seurataan tallentavan lämpömittarin avulla. Lisäksi huoneessa on normaali lämpömittari, josta voi myös tarkistaa lämpötilan. Huoneen ovet tulee sulkea huolellisesti.

 

10 PUHDISTUSOHJELMA

 

Siivousta tulee tehdä aina, kun se katsotaan tarpeelliseksi. Tilat ja välineet tulee puhdistaa aina lihan paloittelun tai teurastuksen jälkeen. Tilat puhdistetaan mekaanisella puhdistuksella, kemiallisella puhdistuksella sekä desinfioinnilla. Mekaaninen puhdistus tarkoittaa hankaamalla tapahtuvaa puhdistusta ja kemiallinen puhdistus pesuaineen avulla irrotettavaa likaa ja bakteereja, sekä desinfiointia. Lattian pesu, kastellaan vedellä, laitetaan pesuainetta, harjataan pitkävartisilla harjoilla, huuhdellaan ja lastataan lattialastoilla kuivaksi. Pöytien ja leikkuulautojen pesu, kastellaan vedellä, laitetaan pesuainetta, harjataan varrettomilla tai tiskiharjan näköisillä harjoilla, huuhdellaan ja kuivataan ikkunalastalla kuivaksi. Kaikki lihaan kosketuksissa olevat välineet tulee pestä harjalla hankaamalla ja pesuainetta käyttäen ja huuhdellen. Käytettävät pesuaineet tulee olla Eviran hyväksymiä ja niiden käyttöohjeet on säilytettävä ja pidettävä näkyvillä.  Lisäksi keväisin lahtivaja siivotaan ja desinfioidaan seuran talkoiden yhteydessä.

 

11 VESIHYGIENIA

 

Kuumaa ja kylmää juomaveden laatuvaatimukset täyttävää vettä. Käytössä oleva vesi tulee omasta kaivosta ja on juomakelpoista. Veden laatu seurataan säännöllisesti laboratoriotutkimuksilla.

 

12 HAITTAELÄINTEN TORJUNTA

 

Jos lahtivajan rakenteiden tiiveydessä huomataan jotain poikkeamia, korjataan se välittömästi. Jos käytettävissä ei ole tarpeellisia työkaluja tai materiaaleja on siitä ilmoitettava metsästysseuran hallitukselle. Ovet pidetään suljettuina eikä niitä turhaan pidetä auki. Jos lahtivajalle ilmestyy esimerkiksi hiiriä, ne pyydetään pois loukuilla heti.

 

13 JÄTEHUOLTO- OHJELMA

 

Teurastuksen sivutuotteet säilytetään lahtivajan ulkopuolella. Niille on varattu oma jätekatos sekä kannelliset astiat, jotta haittaeläimet kuten linnut eivät pääse niihin koskemaan. Jätehuollosta vastaa paikallinen jätehuoltoyritys, jolta jäteastioiden tyhjennys tilataan tarvittaessa. Hirven nahkat säilytetään niille varatulla paikalla suolattuina, josta ne myydään jatkojalostukseen.

 

14 LAHTIVAJAN KUNNOSSAPITO

 

Tilat ja laitteet tarkastetaan ja kunnostetaan keväisin seuran talkoiden yhteydessä sekä jahtikauden alussa. Jos ilmenee jotain puutteita, on siitä ilmoitettava metsästysseuran hallitukselle, lahtivajan vuokraamisesta vastaavalle henkilölle tai omavalvonnan vastuuhenkilölle.

 

15 LIHAN LUOVUTUS

 

Myyntiin ja luovutukseen menee vain terveiden eläimien lihaa. Lihan hygieeninen kuljetus vaatii alle 6 °C lämpötilan . Jos kuljetus kestää alle kaksi tuntia ei koneellista jäähdytystä vaadita. Lihan mukana täytyy olla asiakirja, josta ilmenee laji, lihan määrä, pyyntiaika ja – paikka, toimituspäivä ja lihan vastaanottaja. Asiakirjaan tulee laittaa maininta, jos liha ei ole tarkastettua. Kirjapito velvollisuuden vuoksi toimitusasiakirjasta säilytetään kopio yhden vuoden ajan. Eviran www-sivuilta löytyy lomakepohjat esim. koulutetun henkilön ilmoituksesta luonnonvaraisen riistan alustavasta tarkastuksesta ja tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan toimittamisesta paikalliseen vähittäismyyntiin. (https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/teurastamot/eviran_ohje_16027_3_fi-luonnonvaraisen-riistan.pdf)

 

LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT

 

Elintarviketurvallisuusvirasto. Eviran ohjeistus. [viitattu 2015-04-07.] Saatavissa: http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/eviran_ohje_16027_2.pdf